Obchody 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dęblinie

W dniu 03 maja 2018r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystych obchodach 227 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dęblinie.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz uczestników uroczystości przed Pomnik Niepodległości gdzie dalsze uroczystości rozpoczęły się od przemówienia Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beaty Siedleckiej. Po przemówieniu, Apelu Pamięci i oddaniu salwy honorowej odbyło się złożenie wieńców i wiązanek. Uroczystości na placu przed Ratuszem Miejskim zakończyły się koncertem w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Dęblina oraz defiladą Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych i Pododdziałów. Następnie w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta, którą uświetnił występ Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”.