Obchody 600-lecia lokacji miasta Kocka

W dniu 25 lutego 2017r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystych obchodach 600-lecia lokacji miasta Kocka, które zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza Święta dziękczynno-błagalna w intencji mieszkańców miasta i gminy Kock, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierza Gurda.

Po Mszy odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której burmistrz Kocka Pan Tomasz Futera przedstawił zgromadzonym gościom rys historyczny miasta. Po przyjęciu przez aklamację uchwały jubileuszowej Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Futera odczytał specjalny list wystosowany do organizatorów i zgromadzonych gości przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Zaproszeni goście mogli wpisać się także do specjalnej Księgi Pamiątkowej, która będzie towarzyszyć kolejnym odsłonom obchodów 600-lecia Kocka.

Obchody 600-lecia lokacji miasta Kocka