Obchody Święta Wojska Polskiego w Łukowie

W dniu 15.08.2021r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego w Łukowie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą polową, którą odprawił ks. Leszek Przybyłowicz – proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta w Łukowie w asyście proboszczów łukowskich parafii i innych kapłanów. Po Mszy św. wręczono medale i odznaki. Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” odznaczony został Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków. Nadał go Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński na wniosek Klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej. Medal odebrał z rąk dyrektora Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Białej Podlaskiej Małgorzaty Bogusz i Senatora RP Stanisława Gogacza prezes Zarządu Łukowskiego Koła AK Ryszard Grafik w asyście członków Zarządu. Uczestnicy wydarzenia oddali hołd poległym przed ponad stu laty poprzez złożenie kwiatów i zniczy pod obeliskiem wojny polsko – bolszewickiej.

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę uzbrojenia i wyposażenia wojskowego przygotowaną przez Lubelskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Jelnicy.

W uroczystości wzięli udział kombatanci, parlamentarzyści, służby mundurowe, przedstawiciele władz samorządowych poszczególnych szczebli, przedstawiciele partii politycznych, instytucji, organizacji społecznych i zawodowych, stowarzyszeń, związków i szkół, Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji, a także poczty sztandarowe samorządów, związków i organizacji. Przybyło również wielu mieszkańców Łukowa i ziemi łukowskiej.