Odebranie promes z Polskiego Ładu przez samorządowców z Powiatu Łukowskiego

W dniu 02.06.2022r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Łukowie w spotkaniu przedstawicieli wszystkich samorządów powiatu łukowskiego, podczas którego odbyło się uroczyste przekazanie Promes inwestycyjnych w ramach bezzwrotnego dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego.

Są to kwoty przyznane w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Pieniądze te mają być wydane m.in. na budowę żłobka, przebudowę i budowę dróg, budowę i remonty świetlic wiejskich, budowę oczyszczalni ścieków, fotowoltaikę, budowę oświetlenia, rozbudowę szkoły i budowę strzelnicy. Kwoty, jakie trafią na konta miast, gmin i powiatu to przedział pomiędzy 3,2 mln zł do 13,5 mln zł. W sumie wszystkie samorządy z terenu powiatu łukowskiego otrzymały w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład blisko 80 mln zł.

 

foto: powiat łukowski