Odsłonięcie w Wilkowie tablicy upamiętniającej ks. Kan. Antoniego Chotyńskiego

W dniu 21.05.2023 Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Wilkowie k. Kazimierza Dolnego w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks. Kan. Antoniego Chotyńskiego w 150 rocznicę Jego urodzin.

Ks. kanonik Antoni Chotyński pojawił się na Powiślu w 1906 roku. Zaczął pracować w kaplicy ziemiańskiej rodziny Kleniewskich. Bardzo szybko na miejscu zaczął pokazywać swój archeologiczny talent. Oprócz cmentarzysk ciałopalnych odnalazł m.in. w Dratowie, Trzcińcu, Żmijowiskach, wiele śladów dawnej kultury w postaci ceramiki, narzędzi, ozdób i innych cennych przedmiotów prehistorycznych. Jak się okazało te odkrycia były przełomowe dla polskiej archeologii.

Później tę kulturę określono mianem kultury trzcinieckiej. W 150. rocznicę urodzin ks. kanonika Antoniego Chotyńskiego społeczność Wilkowa upamiętniła księdza odsłonięciem tablicy pamiątkowej w miejscowym kościele.

Odsłonięciu tablicy towarzyszyło otwarcie wystawy mówiącej o dokonaniach ks. kanonika Antoniego Chotyńskiego.