Oświadczenie w spr. radia

W związku z sytuacją w jakiej znalazło się Polskie Radio, a zwłaszcza Program II, Senator Stanisław Gogacz dnia 9 lipca 2009 roku wystąpił z oświadczeniem o prezentowanej treści.Lublin, dnia 9 lipca 2009 roku

Redakcja

Programu II Polskiego Radia

w Warszawie

Senator Stanisław Gogacz oraz Ruch Odbudowy Polski Okręg Lubelski solidaryzuje się z pracownikami Redakcji programu II Polskiego Radia w ich proteście przeciwko likwidowaniu źródeł i gwarancji finansowania działalności radiowej.

Państwa protest to bardzo czytelny sygnał, że tak jak społeczeństwo w swej ogromnej części, tak samo pracownicy Polskiego Radia opowiadają się za utrzymaniem statusu nadawcy publicznego, który realizuje swoją misje nakierowaną na wykształcanie postaw obywatelskich, etycznych i kulturowych. Postaw tak bardzo potrzebnych współczesnej Polsce i Europie. Państwo macie pełne prawo do posiadania w swojej działalności gwarancji finansowych, co oprócz tego – że powinno być czymś oczywistym – to jeszcze wzmacniane jest przez maile jakie z poparciem dla Państwa otrzymuje na adres mojego Biura. Społeczeństwo ma prawo i powinno zachować Polskie Radio w formule radia publicznego z gwarancjami finansowymi niezależnymi od barw politycznych władzy wykonawczej.

Stanisław Gogacz

Senator RP

 

Do wiadomości:

1) Prezydent RP

2) Premier RP

3) Radio Lublin

4) Kurier Lubelski

5) Dziennik Wschodni

6) Gazeta Wyborcza Lublin

7) Polska Agencja Prasowa

8) Gazeta Polska