Otwarcie Centrum Promocji Drewna w Leśnictwie Jata

W dniu 23.09.2021r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Promocji Drewna w Leśnictwie Jata.

Centrum Promocji Drewna to wielofunkcyjny budynek zlokalizowany w leśnictwie Jata na terenie warszawskiego Nadleśnictwa Łuków.

Obiekt będzie służył m.in. promocji nowoczesnego, ekologicznego budownictwa drewnianego oraz odnawialnych źródeł energii.

W programie uroczystości znalazło się: przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku, krótka prezentacja Nadleśnictwa Łuków, wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków, który przedstawił ideę surowców odnawialnych i promowania surowca drzewnego w budownictwie oraz genezę powstania Centrum Promocji Drewna. Zaproszeni goście mogli zwiedzić budynek Centrum Promocji Drewna.

Foto: Nadleśnictwo Łuków, Lasy Państwowe