Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie

W dniu 17.09.2021r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym otwarciu Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

DPS w Żyrzynie to pierwsza i jedyna tego typu placówka na Lubelszczyźnie prowadzona przez gminę. Gościem honorowym wydarzenia była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Dom jest przeznaczony dla 30 osób, kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. DPS zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę profesjonalnego personelu, całodobową opiekę medyczną (podawanie leków, zabiegi), wizyty lekarza rodzinnego, pięć zbilansowanych posiłków, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, gimnastykę, rehabilitację, opiekę duchową, spacery, spotkania. Podczas spotkania wojewoda Lech Sprawka uhonorował pracowników Domu Pomocy Społecznej dyplomami uznania Wojewody Lubelskiego. Wyróżnienia przyznano za realizowanie misji jaką jest niesienie pomocy innym, okazywanie szacunku, życzliwości i wsparcia podopiecznym, zapewnienie godnego życia osobom, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować, profesjonalną i kompleksową opiekę nad mieszkańcami, sumienne i rzetelne wypełnianie obowiązków, odpowiedzialność i obywatelskie zaangażowanie.

Foto: Lubelski Urząd Wojewódzki