Otwarcie i poświęcenie drogi gminnej w Korzeniowie

W dniu 19.09.2022r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym otwarciu i poświęceniu drogi gminnej w Korzeniowie Gmina Ułęż, przebudowanej na odcinku ponad 2 km ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót obejmował m.in. przebudowę drogi gminnej na długości 2386,30 metrów, wykonanie warstwy ścieralnej z BA gr. 4cm, wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm, przebudowę istniejącego chodnika od km 0+062,00 do km 1+008,50 ( strona prawa), wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie przebudowy przepustu, regulację wysokościowa przylegających zjazdów do posesji, wykonanie palisady betonowej na długości 52,0m.

Foto: Gmina Ułęż