Otwarcie wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”

W dniu 22 października 2018r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w otwarciu wystawy „Znani nieznani. Polacy światu” w Pałacu Staszica w Warszawie.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Andrzej Papierz oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk Pan Prof. Jerzy Duszyński. W ramach uroczystości odbyła się także prezentacja znaczka dedykowanego Wacławowi Sieroszewskiemu w ramach najnowszej emisji Poczty Polskiej „Polacy na Syberii”. Uczestnicy wystawy mogli wysłuchać koncertu zespołu Akordeonowego „Arti-Sentemo”.

Otwarcie wystawy 22.10.2018r.