Podsumowanie debaty z dnia 09.10.2010

Poniżej przedstawiamy trzy stanowiska przyjęte przez mieszkańców Lubelszczyzny, Związki Zawodowe działające przy PKP S.A. oraz kolejarzy podczas sobotniej debaty publicznej.

 Stanowisko nr 1

z dnia 9 października 2010 roku

Lubelska opinia publiczna, mieszkańcy Lubelszczyzny, kolejarze oraz politycy uczestniczący w odbywającej się w dniu 09.10.2010r. debacie publicznej zorganizowanej przez Stanisława Gogacza Senatora RP oraz Związki Zawodowe działające przy PKP S.A. wyrażają swój ostry sprzeciw wobec podejmowanych przez Zarząd Spółki PKP Intercity S.A. próbom likwidacji Sekcji Napraw i Utrzymania Taboru PKP IC w Lublinie. Tego typu działania wpisywałyby się w systemowe wyprowadzanie z Lublina struktur PKP posiadających status pracodawcy na co może wskazywać chociażby fakt przenoszenia w tym roku do Krakowa Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami PKP, Zakładu który do tej pory z powodzeniem funkcjonował w Lublinie będąc w czołówce wszystkich tego typu instytucji  w Polsce. Działająca w Lublinie Sekcja Eksploatacji i Utrzymania Taboru PKP IC zajmuje się serwisowaniem lokomotyw i wagonów zatrudniając jednocześnie około 220 osób. Pracownicy będąc wysokiej klasy specjalistami i ekspertami w obawie przed likwidacją sekcji stwierdzają m.in. „…obawiamy się, że zmiany wprowadzą chaos w obsłudze pociągów. Skoro odpadnie jeden zakład naprawczy, to wypracowanie nowego schematu obsługi zepsutych składów zajmie dużo czasu…”. Dlatego my mieszkańcy Lubelszczyzny i pasażerowie pociągów Intercity obawiamy się, że brak zaplecza technicznego – o statusie sekcji – zmniejszy bezpieczeństwo podróży koleją na Lubelszczyźnie, a Lublin będzie tylko przystankiem kolejowym na którym wysiadają i wsiadają pasażerowie z pociągów, które w naszym mieście będą jedynie zawracały w powrotną podróż. Brak zaplecza technicznego i możliwości realizacji zadań wykonywanych obecnie przez lubelską sekcję doprowadzi bowiem do tego, że serwisowanie pociągów będzie odbywało się w innych regionach Polski. Najistotniejszy jednak w tym wszystkim jest aspekt ludzki, dotyczący ryzyka utraty pracy – jak przewidują związkowcy – nawet przez 150 osób. Oto bowiem spółka PKP Intercity w ramach restrukturyzacji zatrudnienia proponuje m.in. Program Dobrowolnych Odejść, który miałby zostać uruchomiony właśnie teraz – od początku października i zakończyć się 22 października 2010 roku. Przed jakżesz trudnym dylematem chce się postawić pracowników Sekcji PKP IC w Lublinie proponując w zamian za dobrowolne odejście z pracy jednorazowe świadczenie w wysokości 25 000zł brutto lub 30 000zł brutto dla osób które poprowadzą działalność gospodarczą. Dla wysokiej klasy specjalistów z których wielu przepracowało nawet 30 lat w zawodzie jest to bardzo trudna – wprost nieludzka – sytuacja. Po prostu likwiduje się miejsca pracy rekompensując to – relatywnie – małą sumą pieniędzy. Miejsce pracy to nie tylko dobro konkretnego pracownika – chociaż to jest najważniejsze – ale to też kapitał mający wpływ na sytuację finansową całego – wciąż niedoinwestowanego – województwa lubelskiego. Lubelski rynek nie może sobie pozwolić na stratę 150 miejsc pracy, gdyż bezrobocie jest i tak zbyt duże. Dlatego my uczestnicy Debaty Publicznej żądamy pozostawienia Sekcji PKP Intercity w Lublinie, gdyż skutki takiej likwidacji byłyby niekorzystne zarówno dla PKP, jak również dla Lubelszczyzny oraz dla zrównoważonego i spójnego rozwoju całej Polski.  

Stanowisko nr 2

z dnia 9 października 2010 roku

Lubelska opinia publiczna, mieszkańcy Lubelszczyzny, kolejarze oraz politycy uczestniczący w odbywającej się w dniu 09.10.2010r. debacie publicznej uzyskali informacje o dalszych planach restrukturyzacji w PKP CARGO S.A. Już wiadomo, że z szesnastu zakładów aktualnie działających w Spółce ma pozostać dziesięć. Wschodni Zakład Spółki z siedzibą w Lublinie ma zostać połączony ze Świętokrzyskim Zakładem Spółki z siedzibą w Skarżysku Kamiennej. Sytuacja ta wzbudza niepokój wśród pracowników z uwagi na fakt, że po ostatnich zmianach organizacyjnych polegających na utworzeniu z dniem 01.01.2009r. szesnastu zakładów w miejsce czterdziestu dwóch w PKP CARGO S.A. pracę straciło ponad sześciu tysięcy pracowników. Pracownicy z pełnym zrozumieniem przyjmowali ten ciężki okres reform również we Wschodnim Zakładzie Spółki. Ogromne wyrzeczenia, jakie niesie za sobą restrukturyzacja i radykalny program naprawczy były w dużym stopniu akceptowane przez pracowników, ponieważ wzmacniały pozycje ich zakładu. W ostatnim okresie zatrudnienie zostało zmniejszone o 25%, zmniejszone zostało również zaplecze utrzymaniowe o 40% w tym całkowite zamknięcie działalności w Dęblinie i Zamościu. Pomimo tego zakład realizuje poziom przewozów na jednym z najwyższych – czwarte miejsce pod względem nadania w kraju. Ta dobra pozycja Zakładu daje z pewnością najwyższą rękojmię rozwijania przewozów, które będą realizowane w przyszłości. A przyszłość Lubelszczyzny w zakresie przewozów kolejowych to m.in. Lubelski Węgiel Bogdanka, gdzie już niedługo nastąpi podwojenie wydobycia węgla, który przecież ktoś musi przewieźć. Czy węgiel z Bogdanki będzie przewożony przez podmiot nie mający siedziby w Lublinie?

Ten czas zmian i poświęceń podyktowany był nadzieją na stabilizację zatrudnienia w dobrze funkcjonującej firmie. Osiągnięcia pozwalają wierzyć, że lokalizacja siedziby nowego zakładu będzie w Lublinie w oparciu o kadrę, która sprawdziła się i jest w stanie wykonywać zadania na najwyższym poziomie. Uczestnicy debaty są przekonani o  słuszności tej decyzji oraz do tego, że pracownicy Wschodniego Zakładu Spółki nie utracą swoich miejsc pracy co   w  dalszym ciągu budzi niepokoje społeczne.

Stanowisko nr 3

z dnia 9 października 2010 roku

Uczestnicy debaty publicznej w dniu 09.10.2010r. domagają się włączenia do planu modernizacji linii kolejowych, które będą modernizowane do roku 2015 również trasy E-7. Jesteśmy zbulwersowani tym, że modernizacja tej tak ważnej trasy kolejowej miałaby być przeprowadzona przez Polskie Linie Kolejowe dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości. Również domagamy się wznowienia przewozów pasażerskich do Zamościa, miasta bardzo ważnego turystycznie i gospodarczo.

Debata Publiczna w spr. PKP – 9.10.2010

Podsumowanie debaty z dnia 09.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 09.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 09.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 09.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz