Podsumowanie debaty z dnia 10.12.2009

Podczas czwartkowej debaty publicznej dotyczącej polityki finansowej Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz restrukturyzacji niektórych lubelskich szpitali Senator Stanisław Gogacz wraz z obecnymi na debacie lekarzami, pielęgniarkami, związkowcami oraz pacjentami przyjęli poniższe stanowisko.

STANOWISKO

z dnia 10.12.2009 roku

 My podpisani – pod tym stanowiskiem – Mieszkańcy Lubelszczyzny, związkowcy, lekarze, pielęgniarki, pozostali pracownicy i pacjenci wyrażamy swój ostry sprzeciw wobec polityki zdrowotnej NFZ i jej wpływu na funkcjonowanie ochrony zdrowia w województwie lubelskim, a jednocześnie solidaryzujemy się z dyrektorami szpitali w ich walce o kontrakty adekwatne do potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego województwa. Informacja o zmianie podziału środków finansowych polegająca na zmniejszeniu nakładów na szpitale i świadczenia specjalistyczne o 10 – 15% stanowi zagrożenie dla działalności szpitali i związanych z nimi  poradni specjalistycznych. Nie płacenie szpitalom przez Lubelski Oddział NFZ za tzw. nadwykonania (niezapłacone 2 półrocze 2008r. i 1 półrocze 2009 r.) doprowadziło do odwoływania zaplanowanych zabiegów specjalistycznych oraz przyjęć w poradniach szpitalnych. Zamiast obiecanej jeszcze na początku roku koncepcji otwartych konkursów – Fundusz oferuje w zamian aneksy do obowiązujących umów. Aneksy te zakładają obniżenie kontraktów średnio o 15%, jednocześnie zobowiązując szpitale do kontynuowania umów z NFZ bez względu na ich wartość, w nadziei, że może pieniądze się znajdą. Kontrowersje musi budzić fakt, że obniżki dotyczą tylko i wyłącznie lecznictwa zamkniętego tj. szpitali. Przyszłoroczny kontrakt na świadczenia w lecznictwie zamkniętym zmniejszony o 10 – 15% to np. dla Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oznacza 23 mln złotych mniej, czyli tyle ile Lubelszczyzna otrzymała w wyniku wprowadzenia korzystniejszego algorytmu. Natomiast dla szpitali powiatowych zmniejszone o 15% kontrakty to 3 do 5 mln złotych mniej dla szpitala. To konieczność zamykania oddziałów szpitalnych, to jeszcze dłuższe kolejki chorych oczekujących na leczenie. Np. szpital w Puławach, który posiadał dotychczasowy kontrakt niższy niż próg rentowności, otrzymuje obecnie propozycję kontraktu na 2010 rok niższego o 5 mln złotych w stosunku do roku ubiegłego. Podpisanie przez szpital tego kontraktu oznacza ograniczenie liczby pacjentów o około 6 – 7 tysięcy i likwidację co najmniej 6 spośród istniejących obecnie oddziałów. Nadwykonania puławskiego szpitala zamykają się sumą około 16 mln zł i stanowią około połowy zadłużenia jednostki. W sumie NFZ nie zapłacił szpitalom lubelskim ponad 126 mln złotych za tzw. nadwykonania. Jeżeli chodzi o podział środków na służbę zdrowia to sytuacja na Lubelszczyźnie jest najgorsza w całej Polsce.

Dlatego domagamy się od NFZ:

1.    Zapłaty należności świadczeniodawcom z tytułu świadczeń ponadlimitowych za rok 2008 i 2009.

2.    Umożliwienia szpitalom Lubelszczyzny podpisania umów w wysokości umożliwiającej zapewnienie mieszkańcom naszego województwa specjalistycznej opieki zdrowotnej, czyli kontraktu na poziomie dwukrotnej wartości świadczeń wykonanych w I półroczu 2009 roku.    

3.    Domagamy się uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa wyrównującej niedobór środków finansowych na działalność szpitali.