Podsumowanie debaty z dnia 14.07.2012

W sobotniej debacie publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy” zorganizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A. uczestniczyło ponad 100 osób.

Do Lublina w sprawie Zakładów Azotowych Puławy S.A. przyjechali mieszkańcy całej Lubelszczyzny między innymi Puław, Ryk, Świdnika, Ostrowa Lubelskiego, Łęcznej, Poniatowej, Dęblina, Janowa Lubelskiego, Świdnika, Lubartowa, Bychawy, Kraśnika, Kazimierza Dolnego, Kocka, Łukowa, Opola Lubelskiego i Nałęczowa.


Swoje poparcie dla Zakładów Azotowych wyrazili także obecni na debacie Pan Adam Szczerbatko Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PKP Energetyka S.A. Zakład Lubelski, Pan Krzysztof Choina Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu „Środkowowschodniego” NSZZ Solidarność w Lublinie, Pan Józef Krupa Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Pan Czesław Brzyski Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.


Na zakończenie uczestnicy debaty przyjęli jednogłośnie poniżej zaprezentowane stanowisko. Dnia 16 lipca 2012 roku przedmiotowe stanowisko zostało wysłane wraz z podpisami osób je popierających do Ministra Skarbu Państwa. O efektach debaty zostali poinformowani także Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Puławski, Prezydent Miasta Puławy oraz Wójt Gminy Puławy.  

Stanowisko z dnia 14.07.2012 roku przyjęte podczas Debaty Publicznej pt. „Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy”


My mieszkańcy miast i miejscowości Lubelszczyzny razem z Komisją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy oraz Senator RP
Stanisław Gogacz kierujemy ostry, stanowczy i zdecydowany apel do Ministra Skarbu Państwa – właściciela 50,67% akcji – aby nie reagował na publiczne wezwanie Spółki Synthos na sprzedaż 100% akcji adresowane do akcjonariuszy Zakładów.
Zakłady Azotowe Puławy S.A. to polskie przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą w Puławach, produkujące nawozy azotowe, jeden z największych na świecie producentów melaminy i największe polskie przedsiębiorstwo w branży Wielkiej Syntezy Chemicznej. W 2011 roku spółka nabyła 98,43% udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych, natomiast w 2012 roku spółka nabyła 85% udziałów w Chorzowskich Zakładach Chemicznych tworząc w ten sposób Grupę Kapitałową Puławy. Zakłady w Puławach są laureatem wielu nagród na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym m.in. Nagrody Lubelski Orzeł Biznesu przyznanej przez Lubelski Związek Pracodawców. Puławy zajmują drugie miejsce w UE pod względem produkcji nawozów azotowych, którą to pozycję potwierdza również powierzenie obecnemu Prezesowi Zakładów Azotowych Puławy funkcji wiceprezydenta europejskiej organizacji nawozowej Fertilizers Europe. Za rok kalendarzowy 2011 wyniki Zakładów to 3.6 mld zł. przychodów oraz zysk netto 538 mln zł. W opublikowanym 4 czerwca 2012 roku przez Gazetę Giełdy Parkiet rankingu „Najbardziej wartościowych spółek chemicznych i paliwowych” Zakłady Azotowe Puławy są najlepszą i najbardziej efektywną spółką w Polsce. To dzięki Zakładom Azotowym, spółkom zależnym i kooperantom miasto Puławy pozytywnie wyróżnia się na tle Polski Wschodniej i jest drugim po Lublinie miastem na gospodarczej mapie województwa. Puławy są obok Bogdanki najważniejszą firmą w biednym regionie lubelskim, to największy pracodawca, to uznany mecenas sportu i kultury. Dlatego w związku z ogłoszonym przez Firmę Synthos S.A. wezwaniem na zakup 100% akcji Zakładów, wiedząc również o istnieniu rządowego planu prywatyzacji do 2013 roku gdzie Zakłady zostały przeznaczone do prywatyzacji, my uczestnicy Debaty Publicznej tym bardziej poprzez głosy w dyskusji oraz podpisy pod tym stanowiskiem zdecydowanie i kategorycznie bronimy takiego statusu właścicielskiego w którym – tak jak obecnie – Minister Skarbu Państwa posiada ponad 50% akcji. Oczekujemy, że w związku z przedstawionymi argumentami Minister Skarbu Państwa nie będzie reagował na publiczne wezwanie Spółki Synthos.

Debata Publiczna w sprawie Zakładów Azotowych – 14.07.2012