Podsumowanie debaty z dnia 16.05.2009

Podczas sobotniej debaty publicznej 16 maja 2009 roku na temat infrastruktury drogowej i kolejowej w województwie lubelskim Senator Stanisław Gogacz oraz Ruch Odbudowy Polski przedstawili oficjalne stanowisko w sprawie dróg na Lubelszczyźnie.

STANOWISKO
Senatora RP Stanisława Gogacza
oraz
Ruchu Odbudowy Polski Okręg Lubelski
z dnia 16 maja 2009 roku
odnośnie stanu dróg na Lubelszczyźnie.

Członkowie ROP oraz pozostali uczestnicy publicznej debaty o stanie dróg na Lubelszczyźnie, zebrani w sobotę 16 maja 2009 roku w Lublinie, kierując się wielką troską i odpowiedzialnością za przyszłość gospodarczą oraz społeczną naszego regionu dają wyraz swojemu niezadowoleniu z powodu zbyt wolnej realizacji inwestycji na naszych drogach.

Województwo Lubelskie posiada siec dróg krajowych o łącznej długości 1003,998 km oraz sieć dróg wojewódzkich o łącznej długości 2179,522 km. W tym długość odcinków dwujezdniowych to tylko i wyłącznie nieco ponad 28 km. W oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013 powinna powstać droga ekspresowa na odcinku granica Województwa Mazowieckiego Kurów – Lublin – Piaski – Hrebenne – granica państwa. Obecnie ta ważna dla nas droga – status drogi ekspresowej – posiada jedynie na odcinkach obwodnic w miejscowości Hrebenne i w Piaskach. Czy jest możliwa realizacja tej inwestycji jako drogi o statusie ekspresowej do 2013 roku, o długości około 215 km skoro w tym roku, tj. 2009 GDDKiA zapowiada, że w ramach drogi nr 17 będzie miała miejsce jedynie kontynuacja już trwającej przebudowy drogi na odcinku Piaski – Łapiennik o długości 17 km oraz w IV kwartale tego roku rozpocznie się budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o długości 10 km i ma potrwać 24 miesiące. I nic więcej jak na ten rok. Inna ważna dla nas inwestycja na lata 2007-2013 to planowana realizacja przebudowy drogi krajowej nr 19 do parametrów drogi krajowej S 19 na całym odcinku Województwa Lubelskiego o długości około 183 km. Czy ta inwestycja jest możliwa do realizacji we wskazanych terminach skoro w roku 2009 na tej drodze zaplanowano jedynie rozpoczęcie w III kwartale budowy obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długości 7,9 km, z czasem realizacji 32 miesiące oraz przebudowa ze wzmocnieniem na odcinku Lublin – Kraśnik jako zadanie dwuletnie. Natomiast pozostałe inwestycje na drodze S 19 to tylko odnowa nawierzchni na siedmiu odcinkach tej drogi, z czasem realizacji 2 lata. Ze względu na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 zostało włączone do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2007 – 2015 zadanie budowa drogi ekspresowej S 12 na odcinku Piaski – Chełm – Dorohusk o długości 68,4 km wraz z budową obwodnicy Chełma o długości 18,4 km. W Planie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012 została ujęta budowa II etapu obwodnicy Puław o długości około 12,3 km w ciągu drogi ekspresowej S 12. Natomiast wśród inwestycji GDDKiA brak jest informacji o jakichkolwiek pracach przewidzianych na ten 2009 rok na tej właśnie drodze S 12. Nasza troska bierze się również z faktu opublikowania przez Rzeczpospolitą 25.04.2009r. zestawienia inwestycji na drogach wojewódzkich realizowanych przez poszczególne samorządy. Lubelszczyzna wypadła na tle innych województw wyjątkowo źle. Na typowe zadania inwestycyjne, czyli na budowę i modernizację dróg popłynie 54,3 mln zł. Natomiast łączna długość dróg w naszym regionie na których w tym roku rozpocznie się praca ma wynieść 600 metrów (0,6 km) co jest wprost nie do uwierzenia. Dla porównania województwo Śląskie odpowiednio 390 mln zł i 80 km dróg. Lepiej jest także na Podkarpaciu tzn. odpowiednio 188 mln zł i 242 km. To musi nas niepokoić. Niepokój nasz wzrósł również w związku z dokumentem przygotowanym przez PAN na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, według którego rozwój Polski w najbliższych latach miałby się skupić w tzw. centralnym sześciokącie, czyli na obszarze pomiędzy największymi miastami kraju na zachód od Warszawy. W konsekwencji takich rozwiązań trasa nr 17 z Piask do Hrebennego byłaby zmodernizowana dopiero do 2020 roku, a droga nr 12 do roku 2033. Natomiast trasa nr 19 byłaby zmodernizowana tylko na odcinku Lublin – Barwinek i to też do roku 2020. Według takiej koncepcji modernizacja linii kolejowej Lublin – Warszawa to kwestia 11 lat. Tym bardziej jest to zatrważające, gdyż studium wykonalności co do linii kolejowej L – 7 ma być wykonane dopiero w 2010 roku. Na dzisiaj nic się nie dzieje w zakresie modernizacji linii kolejowej L – 7. Takie i im podobne pomysły jednak powstają i to w czasie kiedy tak mało inwestycji ma miejsce na naszych lubelskich drogach.

Dlatego apelujemy do Rządu Polskiego, do Marszałka Województwa Lubelskiego, aby podjęli bardziej skuteczne niż do tej pory działania inwestycyjne na lubelskich drogach. Nie możemy pozwolić na to, aby to co znalazło się w planach na lata 2007-2013, z tych planów zostało wyrugowane. Oczekujemy jasnego stanowiska i wyraźnej deklaracji, że instytucje odpowiedzialne za budowę dróg na Lubelszczyźnie wywiążą się z tego co nam mieszkańcom Lubelszczyzny zostało przyrzeczone.