Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010

Sobotnia debata publiczna pt. „OBRONA KOPALNI BOGDANKA NASZYM OBYWATELSKIM OBOWIĄZKIEM” zakończyła się powołaniem Lubelskiej Obywatelskiej Inicjatywy na rzecz obrony Kopalni Bogdanka oraz przyjęciem w tej sprawie stanowiska górników, polityków oraz Mieszkańców Lubelszczyzny.

Stanowisko nr 1 

z dnia 23 października 2010 roku

Mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny, Łęcznej, powiatu łęczyńskiego wraz z górnikami i politykami uczestniczący w Debacie Publicznej „Obrona Kopalni Bogdanka Naszym Obywatelskim Obowiązkiem” wyrażają swój publiczny, ostry   i zdecydowany protest przeciwko próbom przejęcia Kopalni Bogdanka przez czeski koncern New World Resources (NWR). NWR ogłosił, że chce kupić 100% akcji Bogdanka, a następnie wycofać ją z giełdy i połączyć jako spółkę – córkę NWR, a nową siedzibę Centrali urządzić w Londynie. Tak negatywny scenariusz dla województwa lubelskiego jest jednak uzależniony od decyzji Otwartych Funduszy Emerytalnych, w rękach których znajduje się 39% akcji zakupionych w tym roku od Skarbu Państwa. Będąc Mieszkańcami Lubelszczyzny jesteśmy zdecydowanie przeciwni temu, aby kopalnia będąca absolutnie jedną z najnowocześniejszych zarówno na skalę polską jak i europejską, zbudowana i zorganizowana przez najwybitniejszych fachowców i to w czasach kiedy na górnictwo nie było pieniędzy, aby taka kopalnia miała utracić to co było, jest i wierzymy, że będzie, dla Kopalni Bogdanka najważniejsze i co zdecydowało o jej rozwoju – to jest samodzielność Kopalni. Bogdanka była zawsze zdana na siebie. Na nikogo się nie oglądała i nikt niech jej nie przeszkadza. Kopalnia Bogdanka to dostawy węgla energetycznego na lata 2010 – 2025 do Elektrowni Kozienice o wartości szacowanej według obecnych cen na sumę 10 miliardów 432 miliony złotych netto. Posiadanie kopalni to możliwość wypełnienia zapisu jaki znajdujemy w dokumencie „Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego” o wybudowaniu elektrowni węglowej w pobliżu Bogdanki. Kopalnia może poszczycić się też Statuetką Kopalni Roku 2009, co dowodzi ogromnego uznania branżowego dla załogi i kierownictwa Spółki. Również dlatego, że województwo lubelskie które znajduje się na końcu w rankingach inwestycji zewnętrznych dla poszczególnych regionów w Polsce, nie może sobie pozwolić na to aby wybudowana wielkim wysiłkiem Mieszkańców Lubelszczyzny Kopalnia została sprzedana. Tym bardziej, że resort Skarbu Państwa miał zapewniać, że akcje pozostaną w rękach Funduszy. Ewentualna sprzedaż spółki przyniosłaby stratę nie tylko dla Lubelszczyzny, ale dla całej polskiej gospodarki.

Dlatego My uczestnicy Debaty Publicznej pod hasłem „Obrona Kopalni Bogdanka Naszym Obywatelskim Obowiązkiem” przyjmujemy Deklarację o powołaniu Lubelskiej Obywatelskiej Inicjatywy na rzecz obrony Kopalni Bogdanka. Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim udzielanie wsparcia społecznego Kopalni Bogdanka. Podpisy Mieszkańców Lubelszczyzny pod tą Deklaracją to nasz głos za pozostawieniem Kopalni na Lubelszczyźnie.

Debata Publiczna w spr. Bogdanki – 23.10.2010

Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz
Podsumowanie debaty z dnia 23.10.2010 - Senator Stanisław Gogacz