Podziękowania

Bardzo dziękuję za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście, oddając na mnie swój głos w wyborach do Senatu RP. Pełnienie przeze mnie mandatu Senatora RP jest zaszczytem oraz zobowiązaniem, które będę realizował ze wszystkich swoich sił.

Z wyrazami szacunku Stanisław Gogacz