Poświęcenie nowego kościoła w Zembrach

W dniu 06 października 2018r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym poświęceniu nowego kościoła pw. NMP Królowej Polski w Zembrach w dekanacie zbuczyńskim.

Poświęcenia dokonał Pasterz Diecezji Siedleckiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda. Do parafii Zembry przybyło około 70 kapłanów. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele samorządu i parlamentu oraz liczne grono parafian, fundatorów i gości.