Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Łukowie

W dniu 11.10.2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystych obchodach Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Łukowie oraz w uroczystym otwarciu warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele NMP Matki Kościoła w Łukowie, po której nastąpił przemarsz do ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza.

Pierwszym punktem uroczystości było oficjalne otwarcie nowoczesnych warsztatów szkolnych.
W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz wręczenie nagród przyznanych przez starostę dyrektorom, nauczycielom i pracownikom jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat. W tym roku nagrody otrzymało 10 dyrektorów oraz 25 nauczycieli i pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zgodnie z tradycją odbyło się również ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.