Przekazanie aktu włączenia OSP Okrzeja do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W dniu 22.09.2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystości przekazania aktu włączenia OSP Okrzeja do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

22.09.2019r. Okrzeja