Przekazanie Autobusu w Ostrowie Lubelskim

W dniu 06.03.2023 Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Ostrowie Lubelskim w uroczystym przekazaniu i poświęceniu autobusu zakupionego w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Lubelskim, otrzymała wsparcie w kwocie 750 tys. zł na zakup autokaru ISUZU Grand Toro, który będzie wykorzystywany na potrzeby dowozu dzieci do i ze szkół gminnych, Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim a także Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy ostrowskiej OSP.

Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie autobusu, którego dokonał ks. Stanisław Kluska Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Foto: Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim