Rządowy Fundusz Polski Ład – pierwszy nabór rozstrzygnięty

Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu! Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Samorządy z Województwa Lubelskiego otrzymają 1 888 811 480 zł bezzwrotnego dofinansowania.

Samorządy z Powiatu Łukowskiego dostaną 90 707 561 zł. To rekordowa kwota na inwestycje strategiczne!

Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze naszego regionu.

Polski Ład dla wszystkich obywateli!

Lepsza i bardziej dofinansowana służba zdrowia, niższe podatki, wyższa płaca i zamożniejsze polskie rodziny. To właśnie istota Polskiego Ładu. Rządowy plan rozwoju na lata pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.

W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Rządowy Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych skierowany do samorządów w całym kraju.

Rządowy Funduszu Polski Ład – pierwszy nabór rozstrzygnięty

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda JST czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu! – Powiatu Łukowskiego.

W pierwszej, pilotażowej edycji programu otrzymaliśmy dofinansowanie na: – link do tabeli z województwa – od wojewody lub tabela powiatowa:

Nazwa Wnioskodawcy Kwota wnioskowanych środków (w PLN) Nazwa inwestycji
Miasto Stoczek Łukowski 4 500 000 Budowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski
Miasto Stoczek Łukowski 540 000 Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku  miejskim w m. Stoczek Łukowski
Gmina Stoczek Łukowski 6 540 000 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlance, Szyszkach, Jamielniku-Kolonii, Chrustach, Starym Jamielniku i Toczyskach.
Miasto Łuków 4 750 000 Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków
Gmina Łuków 8 740 000 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków- etap II
Gmina Krzywda 6 650 000 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywda i Zimna Woda
Gmina Wola Mysłowska 5 700 000 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew, gm. Wola Mysłowska
Gmina Adamów 7 002 000 Modernizacja Domu Kultury – Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków wraz z  zagospodarowaniem historycznego placu rynkowego wsi Wola Gułowska.
Gmina Adamów 2 000 050 Modernizacja zachodniego skrzydła Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej wraz zagospodarowaniem terenu przyszkolnego i przebudową boiska.
Gmina Stanin 9 920 510,79 Utworzenie na terenie Gminy Stanin sieci infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez budowę czterech budynków oraz remont i termomodernizację jednego
Gmina Serokomla 1 710 000 Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną.
Gmina Trzebieszów 9 405 000 Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką.
Gmina Wojcieszków 9 000 000 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie poszczególnych miejscowości w Gminie Wojcieszków
POWIAT ŁUKOWSKI 14 250 000 Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TEN-T

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z naszego regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia naszych mieszkańców.

Więcej informacji dostępne na stronach: