Senator zaprasza do Senatu

Dnia 13 marca 2008 roku Senator Stanisław Gogacz zorganizował spotkanie w Senacie dla Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność „PKP Energetyka” Zakład Lubelski.

Spotkanie to nie miało na celu jedynie zwiedzania Sejmu i Senatu RP. Senator Stanisław Gogacz na jednej z sali senackich otworzył robocze zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność „PKP Energetyka”, dotyczące działalności tej spółki na terenie Lubelszczyzny Senator uroczyście wręczył legitymację społecznego współpracownika Panu Adamowi Szczrbatce przewodniczącemu Komisji Zakładowej. W spotkaniu uczestniczyli również prezes spółki Pan Tadeusz Skobel i dyrektor Zakładu Lubelskiego Pan Waldemar Wieleba. Uczestnicy spotkania mieli również okazję przyjrzeć się jak na żywo wyglądają plenarne obrady Sejmu.