Spotkania Bożonarodzeniowe i Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 13 -17.01.2019r.

W dniach 13– 17 stycznia 2019r. na Ukrainie gościła oficjalna delegacja na czele z Panem Senatorem RP Stanisławem Gogaczem. Wizyta na Kresach była odpowiedzią na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Pana Damiana Ciarcińskiego na Spotkania Bożonarodzeniowe i Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym. Wyjazd połączony był także z przekazaniem dla Polaków zza Wschodniej Granicy paczek świąteczno – noworocznych przygotowanych w ramach 19 Akcji Polacy – Rodakom.

W pierwszym dniu wizyty na Ukrainie polska delegacja na czele z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem odwiedziła takie miejscowości jak: Sławuta – spotkanie z miejscowymi Polakami na czele z Panią Prezes Związku Polaków Julią Opanasiuk, Szepetówka, gdzie także przekazano biało-czerwone paczki świąteczno-noworoczne oraz odbyło się spotkanie z Panią Prezes ZPU Walentyną Pasiecznik, Połonne – spotkanie z miejscowymi Polakami w Domu Kultury na czele z Panią Dyrektor Tatianą Sosun. Ostatnią miejscowością tego dnia jaką odwiedziła polska delegacja była Baranówka – partnerskie miasto Łukowa oraz spotkanie z miejscowymi Polakami na czele z Panią Prezes Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia „Świetlica Polska” w Baranówce Ludmiłą Chimicz na ręce której przekazano biało-czerwone paczki.
Nie zabrakło podziękowań złożonych na ręce Pana Senatora za okazaną pomoc oraz za dary, które zostały zebrane w ramach Akcji Polacy – Rodakom. Dzieci przygotowały piękne występy artystyczne, śpiewały polskie piosenki i recytowały polską poezję.

Podczas drugiego dnia pobytu na Ukrainie delegacja na czele z Panem Senatorem odwiedziła takie miejscowości jak: Romanów – spotkanie z Polakami oraz księdzem Ryszardem Dziubą, Berdyczów – spotkanie z Polakami na terenie Klasztoru Karmelitów Bosych a także z Panią Prezes Berdyczowskiego Oddziału Związku Polaków Ukrainy Larysą Wermińską, z Prezesem Polskiego Radia Berdyczów, radnym miasta i członkiem Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy Panem Jerzym Sokalskim, z o.Pawłem Ferko OCD – zastępcą proboszcza Sanktuarium Berdyczowskiego oraz z s.Niną Tartacznyk. Delegacja miała okazję zwiedzić także Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej, Koziatyń – spotkanie z dziećmi pochodzenia polskiego w Szkole nr 1 oraz spotkanie z Panią Prezes Stowarzyszenia „Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury” Natalią Czajkowską, Chmielnik – spotkanie z miejscowymi Polakami oraz z Panią Prezes Chmielnickiego Związku Polaków Eugenią Brylant, Latyczów – spotkanie z kustoszem Sanktuarium MB Latyczowskiej ks. Adamem Przywuskim.

Trzeciego dnia pobytu na Ukrainie polska delegacja przekazała paczki do takich miejscowości jak: Bar – spotkanie z miejscowymi Polakami zrzeszonymi w Barskim Rejonowym Kulturalno – Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Konfederatów Barskich w Domu Polskim na czele z Panią Dyrektor Domu Polskiego Małgorzatą Miedwiediewą oraz Panią Prezes Heleną Czerniak, Nowa Uszyca – spotkanie w kościele z miejscowymi Polakami oraz ks. proboszczem Jerzym Czarneckim, Kamieniec Podolski – spotkanie z Polakami na terenie Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego.
W słowie skierowanym do Polaków Senator RP Stanisław Gogacz podkreślał, że biało-czerwone paczki, które przygotowywane są w ramach Akcji Polacy-Rodakom mają przede wszystkim znaczenie symboliczne sprowadzające się do emocjonalnej i duchowej łączności Polaków zamieszkałych na Ukrainie z Rodakami z Polski.

StorożyniecPankaStara HutaPiotrowce Dolne oraz Czerniowce to miejscowości, które w czwartym dniu wyjazdu odwiedziła polska delegacja i przekazała paczki świąteczno – noworoczne dla Naszych Rodaków.

Podczas czterodniowego wyjazdu na Ukrainę nie zabrakło wzruszających spotkań z polskimi rodzinami, występów artystycznych uczniów uczęszczających do polskich szkół gdzie wymieniano między sobą spostrzeżenia i uwagi na temat losu Polaków zamieszkujących Kresy. Ludzie opowiadali o swoim życiu, dzieląc się swoimi problemami oraz o tym jak dbają o rozwój polskiej kultury i języka.
W liście skierowanym do darczyńców Prezes Stowarzyszenia „Polonia Zwiagelszczyzny” Pani Julia Wowk pisze: „….Dzięki Waszej życzliwości i ofiarności u nas Polaków, żyjących na Ukrainie zagościła radość. Niech dobro i szczęście, które zostało ofiarowane, wróci do Was wszystkich i do Waszych Rodzin…”

19 Akcja Polacy-Rodakom – paczki na Ukrainie