Spotkanie Świąteczne WRTR w Lublinie

W dniu 9 stycznia 2016r. Pan Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym Spotkaniu Świątecznym i Noworocznym oraz w rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Konkursu Regionalistycznego w Lublinie.

Uroczystości odbyły się w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku na Zamku w Lublinie. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie prof. zw. dr hab. Sławomir Partycki.

Spotkanie uświetnił występ Chóru Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie „Słowiki Lubelskie” oraz inscenizacja „Dzisiaj w Betlejem” w  wykonaniu teatru szkolnego z Nasutowa.

Spotkanie Świąteczne WRTR w Lublinie