Spotkanie z mieszkańcami Dęblina

W dniu 18 czerwca 2012 r. Pan Senator Stanisław Gogacz oraz Pani Poseł Małgorzata Sadurska wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcami Dęblina.

Uczestnikami zebrania byli także Pan Stanisław Włodarczyk burmistrz Dęblina, który przedstawił najważniejsze problemy dotyczące Dęblina oraz okolic, a także Pan Włodzimierz Nowak pełnomocnik PiS w powiecie ryckim. Podczas spotkania Dęblinianie poruszali sprawy, z jakimi borykają się na co dzień mieszkańcy miasta i okolic.