Stefan Korboński

nia 22 kwietnia 2009 roku, na 31. posiedzeniu Senatu RP Senator Stanisław Gogacz był sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu uchwały odnośnie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901 – 1989) wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji, którą Senatorowie jednogłośnie przyjęli.