Świadczenia Zdrowotne

Były tematem spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, podczas którego Senator wygłosił prelekcję pt. „Nowa reforma świadczeń zdrowotnych”.

Członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów zgromadzili się 11 maja 2008 roku. Spotkanie rozpoczęło się Msza Świętą w Kościele Ojców Kapucynów, po czym uczestnicy przenieśli się do sali franciszkańskiej, gdzie po wystąpieniu Pana Senatora nastąpiła żywa dyskusja dotycząca świadczeń zdrowotnych oraz innych problemów z jakimi muszą oni sobie radzić.