Święty Jan z Dukli patronem COZL

Dnia 17 lipca 2010 roku Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystości nadania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia św. Jana z Dukli oraz przekazania Relikwii Patrona Kaplicy Szpitalnej Centrum.

Św. Jan z Dukli urodził się w 1414 roku, początkowo franciszkanin, później był w zakonie bernardynów. Według przekazów zawartych w literaturze św. Jan z Dukli przyczynił się do ocalenia Lwowa od oblężenia Bohdana Chmielnickiego i Tuhaj Beja w 1648 roku.

Po uroczystym powitaniu gości odczytano proklamację Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Prof. dr hab. Józefa Życińskiego o nadaniu imienia św. Jana z Dukli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Metropolita Lubelski Arcybiskup Józef Życiński poświęcił nowy sztandar Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Na sobotnich uroczystościach przekazano również Relikwie św. Jana z Dukli dla Kaplicy Szpitalnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.