Sztandar dla ZDZ w Białej Podlaskiej

Dnia 21 kwietnia 2009 roku Pan Senator uczestniczył w uroczystości nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz wręczenia sztandaru Szkołom Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej.

Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele NMP przy ul. Brzeskiej w Białej Podlaskiej podczas której poświęcono sztandar. Uroczystość kontynuowano w auli szkolnej przy Al. Jana Pawła II 97, gdzie nadano szkole imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz prawa posiadania sztandaru. Następnie odebrano od uczniów ślubowanie oraz wysłuchano wystąpień zaproszonych gości.