Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie z wizytą w Senacie

W dniu 15 maja 2017 r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie na czele z Panią Dyrektor Iwoną Kmieć, uczestniczyła w wycieczce do Warszawy, której głównym punktem była wizyta w Senacie i spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem .

Pan Senator towarzyszył uczniom w czasie zwiedzania gmachu Senatu i Sejmu. Uczniowie poznali historię polskiego parlamentu oraz zasady jego funkcjonowania. Dowiedzieli się, jak powstaje ustawa i jak wygląda codzienna praca parlamentarzystów. Pan Senator opowiedział uczniom o swojej pracy i chętnie odpowiadał na ich liczne pytania. Na zakończenie wizyty uczniowie otrzymali drobne upominki.

15.05.2017r. wizyta w Senacie