Uroczysko Baran

Dnia 14 czerwca 2009 roku Senator uczestniczył w uroczystościach religijno – patriotycznych w Kąkolewnicy na Uroczysku Baran.

Miejscowość ta znajduje się koło Międzyrzeca Podlaskiego zwana przez tamtejszą ludność Małym Katyniem. W czasie stacjonowania w tym miejscu 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego od jesieni 1944 do przełomu stycznia i lutego 1945 roku rozstrzeliwano tam żołnierzy AK, WiNu i BCh oraz dezerterów. Obecnie stoi tam pomnik żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i ROAK/WiN pomordowanych przez NKWD i Informację Wojskową LWP.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej po której odbył się apel poległych. Następnie uczestnicy wysłuchali występów chóru i orkiestry, a także wzięli udział w konferencji historycznej, podczas której Senator wygłosił przemówienie.