Uroczysta Sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 27 maja 2015r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Uroczystej Sesji Rady Miasta Łuków z okazji 25-lecia samorządu w Łukowie.Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Pan Krzysztof Jodełko.

W uroczystej Sesji uczestniczyli  m.in.: Burmistrz Łukowa Pan Dariusz Szustek, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Głuchowski oraz Radni wszystkich VII kadencji.
W trakcie sesji wygłoszono okolicznościowe referaty: „Łuków przed 1990 rokiem”, „25 lat działalności samorządu łukowskiego” i „Łuków za 25 lat”. Przez aklamację podjęto uchwałę upamiętniającą 25-lecie samorządności Miasta Łuków i wręczono pamiątkowe medale.

W trakcie sesji wręczono również nagrody laureatom konkursu plastycznego „Łuków 1990-2015-2040″.
Uroczystość uświetnili uczniowie ze Szkoły Muzycznej i Gimnazjum nr 2 w Łukowie, którzy przygotowali część artystyczną.

25 lat samorządności Miasta Łuków