Uroczyste otwarcie przebudowanych dróg powiatowych oraz nadanie imienia rondu w Krynce im. prof. Aleksandra Szczygła

W dniu 29.05.2023 Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Krynce w uroczystym otwarciu przebudowanych dróg powiatowych oraz nadaniu imienia rondu w Krynce im. prof. Aleksandra Szczygła.

Podczas wydarzenia uroczyście odsłonięto tablicę na kamieniu ku pamięci profesora Aleksandra Szczygła. Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krynce Ks. Szczepan Pawluczuk dokonał poświęcenia oddanej inwestycji drogowej.

Inwestycja drogowa pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków – Krynka, Nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny – Krynka,  Nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny” była realizowana przy 60% współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, otrzymanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 20% wkładzie finansowym Powiatu Łukowskiego oraz 20% wkładzie finansowym Gminy Łuków i Gminy Trzebieszów. W ramach przedsięwzięcia zostało przebudowanych łącznie ponad 14,9 km odcinków dróg powiatowych nr 1311L, 1312L i 1314L w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmował  także przebudowę istniejącego skrzyżowania dróg w miejscowości Krynka, na skrzyżowanie typu rondo. Wykonanie tych robót wpłynęło na zwiększenie komfortu podróżowania i poprawę dostępności do ośrodków gospodarczych i usług publicznych w gminach Łuków i Trzebieszów

Profesor urodził się 23 sierpnia 1906 roku w Krynce. W 1931 roku ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1945 roku był docentem higieny na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1946 – 1950 profesorem fizjologii i higieny żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), a następnie od 1950 do 1964 roku profesorem higieny żywienia na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Specjalista w zakresie żywienia, pionier i współtwórca polskiej szkoły nauki o żywieniu człowieka. Był założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, gdzie od 1963 roku do przejścia w stan spoczynku w 1976 roku pełnił funkcję profesora fizjologii i higieny żywienia. W latach 60-tych z jego inicjatywy w szkole w Krynce oraz wśród dorosłych mieszkańców prowadzone były liczne badania w zakresie higieny żywienia i zastosowania fluoru w stomatologii. Zmarł 9 czerwca 1983 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. 30 maja 1984 roku Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie nazwany został jego imieniem.

Foto: Powiat Łukowski