Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Moszczance

W dniu 19.09.2022r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w otwarciu sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych. To inwestycja zrealizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Nowa sala została oddana do użytku w 65-rocznicę wybudowania budynku szkoły. Przy budowie sali gimnastycznej zaplanowano również dodatkowe pomieszczenie. Powstała nowa klasopracownia wyposażona dzięki programowi „laboratoria przyszłości”. Szkoła otrzymała na to 60 tys. zł. Sala gimnastyczna ma pełne zaplecze. Oddzielne szatnie, prysznice, łazienki dla chłopców i dziewcząt. Obiekt jest również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest również pomieszczenie gospodarcze, pokój dla nauczyciela z oddzielną łazienką. Sala połączona jest z budynkiem szkoły korytarzem.

foto: Zbigniew Jończyk, TWÓJ GŁOS Gazeta Powiatu Ryckiego