Uroczyste przekazanie pojazdów szynowych Impuls 2 w Lublinie

W dniu 12.10.2021 r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym przekazaniu pojazdów szynowych Impuls 2, wyprodukowanych przez NEWAG S.A., zakupionych przez Województwo Lubelskie przy współudziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych”.

Prezentacja pojazdów odbyła się na peronie I Dworca Głównego PKP w Lublinie. Zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w promocyjnym przejeździe nowo zakupionym pociągiem na trasie Lublin Główny – Nałęczów – Lublin Główny.