Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

W dniu 22.09.2020r.  Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Niezdowie w uroczystym zakończeniu dziesięciu inwestycji drogowych realizowanych w latach 2019-2020 przez Gminę Opole Lubelskie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Opole Lubelskie pozyskała w ubiegłym roku z Funduszu Dróg Samorządowych, wyremontowanych zostało 10 odcinków dróg o łącznej długości 11,5 km. Koszty remontów wyniosły blisko 11 mln zł, z czego wartość dofinansowania z FDS to 7 468 271,00 zł. Wszystkie remonty zostały zakończone zgodnie z przewidzianym harmonogramem prac.

 

zdj. Powiat Opolski