Uroczystość odsłonięcia pomnika – obelisku w Zastowie Karczmiskim