Uroczystość poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starej Róży

W dniu 11.09.2021r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starej Róży.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kaplicy w Starej Róży. Następnie po Mszy uczestnicy uroczystości udali się na plac Szkoły Podstawowej w starej Róży gdzie dokonano poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starej Róży.