Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym w dniach 15-19.01.2015r.

W dniach 15 – 19 stycznia 2015r. na Ukrainie gościła oficjalna delegacja na czele z Senatorem RP Stanisławem Gogaczem. Wizyta na Kresach była odpowiedzią na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Pana Krzysztofa Świderka na Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym.

Wyjazd połączony był także z przekazaniem paczek przygotowanych w ramach 15 Akcji Polacy – Rodakom.Pierwszego dnia pobytu na Ukrainie przedstawiciele polskiej delegaci wzięli udział w Kolacji Noworocznej wydanej przez Konsula Generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Świderka i Prezydenta Żytomierza, Lubowa Cymbulaka. Spotkanie było świetną okazją do zapoznania się z liderami środowisk polskich Żytomierza i okolic.

Następnego dnia odbyło się spotkanie z Anatolijem Dushko, merem Baranówki, będącego miastem partnerskim Łukowa. Kolejnym punktem programu był przejazd do Gródka Podolskiego i udział w Koncercie Noworocznym zorganizowanym przez uczniów i kadrę pedagogiczną Szkoły Polskiej oraz członków organizacji polskich. Po wysłuchaniu koncertu uczestnicy uroczystości przenieśli się do Domu Polskiego, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami i członkami organizacji polskich.

Trzeciego dnia pobytu na Ukrainie polska delegacja uczestniczyła w Spotkaniu Noworocznym organizacji polskich ziemi kamienieckiej. W programie spotkania znalazły się liczne występy artystyczne, a także wspólne kolędowanie, które zakończyło się Tradycyjnym Polskim Balem Noworocznym.

Następnego dnia w niedzielę odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Polaków Bukowiny w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Czerniowcach, po której rozpoczęły się uroczystości z okazji XXV – lecia Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. Ostatnim punktem programu był udział w Przyjęciu Noworocznym z udziałem władz miejskich i obwodowych, ludzi kultury, biznesu, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego oraz Rodaków ziemi czerniowieckiej – prezesów, członków organizacji polskich, nauczycieli języka polskiego i kierowników zespołów artystycznych.

Uczestnicy delegacji przez cały czas trwania wyjazdu wymieniali między sobą spostrzeżenia i uwagi m. in. na temat losu Polaków zamieszkujących Kresy, konfliktu na wschodzie Ukrainy, czy poziomu ukraińskiej infrastruktury.
Wyjazd przyniósł również wiele międzynarodowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować udaną współpracą na wielu płaszczyznach. 

W składzie delegacji znaleźli się:

– Krzysztof Jodełko, Przewodniczący Rady Miasta Łuków
– Krzysztof Głuchowski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
– Jacek Misiuk, Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie
– Ryszard Szczygieł, Naczelnik Wydziału Informatycznego Urzędu Miasta Łuków
– Edward Leśniak, Asystent Senatora RP Stanisława Gogacza
– Kazimierz i Antoni Jakubiak, Lokalni łukowscy przedsiębiorcy
– Bartłomiej Bryk, Przedstawiciel polskiej młodzieży

 

Uroczystości Noworoczne w Winnickim Okręgu Konsularnym 15-19.01.2015r