Uroczystości przekazania Ognia Niepodległości w Lublinie

W dniu 8 listopada 2015r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Lublinie w uroczystościach z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w której uczestniczyli Harcerze ze sztafety rowerowej „Ogień Niepodległości”. Przekazali oni światło zapalone w Kostiuchnówce na Ukrainie, miejscu krwawej bitwy Legionów Piłsudskiego. Po Mszy światło zostało uroczyście przeniesione pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz młodzież lubelskich szkół i burs.
Uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin

 

Przekazanie Ognia Niepodległośći w Lublinie