Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim w Łukowie

W dniu 17 września 2015r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w patriotyczno – religijnych uroczystościach związanych z 18-tą rocznicą ustawienia „Krzyża Katyńskiego” na cmentarzu grzebalnym Świętego Rocha w Łukowie.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta na cmentarzu parafialnym w Łukowie, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, delegacje ze szkół, przedstawiciele władz gminy, miasta i powiatu oraz mieszkańcy Łukowa i Ziemi Łukowskiej. Po  Mszy złożono wieńce i zapalono znicze przed „Krzyżem Katyńskim”.
Uroczystość została zorganizowana przez Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego, przy współpracy Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Łukowie.