Uroczystości upamiętniające martyrologię Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w Związku Sowieckim

W dniu 21.10.2022r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Lublinie w uroczystościach upamiętniających martyrologię Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w Związku Sowieckim.

Uroczystości rozpoczęły się od zapalenia zniczy pod Dębem Pamięci i tablicą upamiętniającą uwięzionych Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Następnie uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym, z udziałem pocztów sztandarowych odbyła się przy pomniku Dla Pamięci…Ku Przestrodze na skwerze Borowiczan.

Uroczystości zakończyły się Mszą św. w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy AK, BCh, NSZ-więźniów łagrów NKWD i ich rodzin odprawioną w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie.

Foto: Janusz Wawerski