Uroczystości z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Wąwolnicy Jego Eminencji Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Tysiąclecia

W dniu 15 lipca 2018r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach z okazji nadania Tytułu Honorowego Obywatela Wąwolnicy Jego Eminencji Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Tysiąclecia.

Uroczystości rozpoczęły się odczytaniem uchwały Rady Gminy Wąwolnica w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Wąwolnicy Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Tysiąclecia. Następnie dokonano poświęcenia obrazu przedstawiającego Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Podczas Mszy Świętej dziękczynnej dokonano wręczenia przedstawicielowi Instytutu Prymasowskiego dokumentu poświadczającego nadanie Księdzu Prymasowi Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu tytułu Honorowego Obywatela Wąwolnicy.

15.07.2018r. uroczystości w Wąwolnicy