VII Sołecki Festyn Sołecki w Gminie Łuków

W dniu 7 czerwca 2015r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Festynie Sołeckim w Dmininie.

Organizatorami Festynu Sołeckiego byli Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łuków Bogumiła Rozwadowska, sołtys Dminina Marcin Grochowski, Rada Sołecka Dminina, Koło Gospodyń Wiejskich „Niezapominajki” i Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie.

Festyn Sołecki rozpoczęła Msza Św. polowa sprawowana przy miejscowej kapliczce. Następnie uczestnicy festynu przeszli w barwnym korowodzie na plac przy świetlicy. Tam odbyła się dalsza część uroczystości. Jak co roku odbył się Gminny Turniej Sołtysów o tytuł „Super Sołtysa Gminy Łuków 2015″ a także uhonorowano sołtysów Gminy Łuków okolicznościowymi dyplomami.
Na plenerowej scenie wystąpiły zespoły ludowe:  „Niezapominajki” z Dminina, „Zalesianki” z Zalesia i „Jagódki” ze Żdżar, a także Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Gminy Łuków, zespół wokalny „At hoc” z Zespołu Szkół w Gołąbkach oraz kabarety młodzieżowe z Zalesia i Dminina.