VIII Marsz Szlakiem Legionów

3 sierpnia 2010 roku Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w VIII Marszu Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin – Jastków.

Korowód zorganizował Tomasz Dyzma Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Piłsudczyków. Marsz miał upamiętnić wydarzenia z 1915 roku, kiedy to między 31 lipca a 3 sierpnia Legiony Polskie wraz z wojskiem austriackim stoczyły bitwę z Rosjanami pod Jastkowem. Poległo wówczas 128 legionistów oraz 108 żołnierzy austriackich. Pomimo początkowych niepowodzeń Polaków podczas walk 3 sierpnia Rosjanie zaczęli opuszczać okopy, zapewne po otrzymaniu informacji o zdobyciu Dęblina przez Austriaków.

W 95. rocznicę tamtych wydarzeń o godzinie 9.00 Lublinianie zebrali się pod tablicami na Ratuszu. Pan Senator wraz z pozostałymi uczestnikami złożył kwiaty pod tablicami poświęconymi Legionom Józefa Piłsudskiego i generałowi Gustawowi Orliczowi – Dereszowi. Następnie wszyscy udali się na Plac Litewski, gdzie po uroczystych przemówieniach i złożeniu wieńców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestnicy VIII Marszu wyruszyli w trasę ulicami: Krakowskie Przedmieście, Aleje Racławickie, Aleja Warszawska, Agronomiczna, ul. Wydolna przez Dąbrowicę, Kopaninę i Panieńszczyznę na Cmentarz Wojenny Legionistów w Jastkowie, gdzie odprawiona została msza święta w intencji poległych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Legionistów.   

VIII Marsz Szlakiem Legionów