W Senacie…

Senator w sprawie działkowców podczas 30. posiedzenia Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 roku.

Rozpatrzenie punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Przejdź do sprawozdania stenograficznego str. 58-70.