Wizyta mieszkańców Trzebieszowa w Senacie RP

W dniu 17.07.2018r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechała grupa pracowników z Urzędu Gminy w Trzebieszowie, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowie i Szaniawach-Matysach wraz z młodzieżą.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy i chętnie odpowiadał na liczne pytania. Grupa między innymi była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu a także zwiedziła salę obrad Senatu.

Wizyta w Senacie 17.07.2018r.