Wizyta Pana Senatora w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

W Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie odbyły się konkursy z okazji Jubileuszu 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, nad którymi honorowy patronat objął Senator Stanisław Gogacz.

Był to konkurs wiedzy historycznej pt. ,,Polacy w walce o Niepodległą w latach 1914 – 1922″ oraz konkurs plastyczny ,,Pocztówka lub plakat na 100 lecie Niepodległości”. Wzięło w nich udział łącznie 85 uczniów.
W dniu 16 listopada Pan Senator osobiście wręczył nagrodzonym uczniom dyplomy i wyróżnienia, podziękował im za to, że włączyli się w ogólnopolskie obchody Święta Niepodległości.
Zwycięzcy uczniowie i inni uczestnicy konkursu, według kolejności zdobytych punktów w nagrodę zostali zaproszeni przez Pana Senatora na wycieczkę do Senatu Rzeczypospolitej w Warszawie.

Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie