Wizyta w Senacie członków Klubu Gazety Polskiej w Lubartowie

W dniu 02.04.2019r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechała delegacja z Klubu Gazety Polskiej w Lubartowie.

Grupa zwiedziła salę obrad Senatu oraz była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu. Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy parlamentarnej oraz przedstawił strukturę Senatu.

Wizyta w Senacie RP 02.04.2019r.