Wizyta w Senacie członków NSZZ Solidarność Przewozy Regionalne

W dniu 04.03.2019r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechała delegacja z NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZEWOZY REGIONALNE ODDZIAŁ ŁUKÓW.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy i chętnie odpowiadał na liczne pytania uczestników wycieczki. Grupa między innymi była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu a także zwiedziła salę obrad Senatu.

Wizyta w Senacie 04.03.2019r.